2023

Uitgaansdag Borne 2023

1 April ledenvergadering en lunch in de haven op Urk

2022

Jinny en Jopie 25 jaar lid

Marrie is 50 jaar lid en wordt dan met 2 andere dames erelid.
Ida is 40 jaar lid

(links Ida, rechts Marrie)

2020

Studiemiddag 29 februari 2020

2019

Jaarvergadering maart 2019

2017

Studiemiddag 4 maart 2017

Ledenvergadering 4 maart 2017

Examenstukken

2016

Uitgaansdag Staphorst

Jaarvergadering maart 2016

2015

90 jarige jubileum KEMV

21 maart 2015 – Studiemiddag

Uitgaansdag Urk